PQ-TEAM OY

Paikannus Paristokäyttöisillä Laitteilla

Laitteet


Lavoissa, Säiliöissä, Konteissa jne. käytetään yleensä joko Oyster-4G tai Yabby-4G -laitetta. Kokonsa puolesta kumpikin laite soveltuu hyvin. Pienempi Yabby-4G on helpompi piilottaa. Pariston kesto kerran päivässä päivittäen on kummallakin +10vuotta. Liikkeeseen perustuvalla päivityksellä Oyster-4G:n pariston kesto on Yabby-4G:tä pidempi. Lavojen kohdalla käytetään sekä liikkeeseen perustuvaa päivistystä että vain yhtä tai kahta viestiä päivässä. Klikkaa nähdäksesi kaikki paristokäyttöiset laitteemme.

Liikkeeseen perustuva päivitys: Laite päivittää sijaintinsa paikoillaan ollessaan 1krt/päivä, liikkeelle lähdöstä ja kun se on liikkeessä esim. 30min välein. Liikkeen loppuessa kerrotaan mihin liike loppui. Näin saadaan paikannus joka on lavapaikannukseen vähintään tarpeeksi reaaliaikainen. Pariston kesto riippuu liikkeestä mutta esimerkiksi tyyppilillisessä lavapaikannuksessa pariston kesto asettuu n. 3:een vuoteen.

Muita tapoja virittää laite on konfiguroida esim. viesti 1h välein. Vähän liikkuvien kohteiden paikannuksessa käytetään paljon myös valittuja kellon aikoja (esim. kello 08 ja kello 16). Pelkästään kahdella viestillä päivässä saadaan yleensä riittävästi tietoa lavan sijainnista. 2 viestiä päivässä tarkoittaa pariston kestossa n. 6:tta vuotta.

Laitteiden asennukseen voidaan toimittaa magneettipari. Asennus- ja irroitus on erityisen nopeaa, varsinkin jos asiakkaalla ei ole kaikissa lavoissa paikanninta, vaan niitä kiinnitetään lavoihin väliaikaisesti. Oyster-4G kiinnitetään usein myös ruuveilla tai pulteilla.

Seuranta


Lava- ja konttipaikannuksessa käytetään yleensä Telematics Guru -palvelua. Laitteet toimitetaan valmiiksi paikantavina joten käyttäjälle jää ainoastaan paikanninlaitteen kiinnittäminen lavaan ja laitteen nimeäminen palvelussa. Palvelussa sijainnit esitetään havainnollisesti ja palvelun käyttö on helppoa.

Asiakkailla on erilaisia toiminta -tapoja mutta useimmiten lavat nimetään niiden numerolla. Palveluun voidaan lisätä lavan pituus, tyyppi (kansilava, koukkulava, avolava...), laidan korkeus, valmistaja ja karttapisteet on mahdollista myös värittää lavojen omilla väreillä.

Geofenceillä voidaan helposti pitää automaattista kirjaa lavojen kulkemisesta. Erityisesti vuokra -liiketoiminnassa geofencet toimivat laskutuksen apuna varsinkin lavojen vaihtuessa tyhjennyksen yhteydessä. Geofencet ovat laitteiden omassa muistissa ja voidaan konfiguroida päivittämään harvemmin asiakkaan kentällä, näin pariston ikää voidaan pidentää.

Lavojen kulku -historiaa seurataan lähinnä vuokrien laskutuksen yhteydessä. Sijainti -historia tallentuu järjestelmään koko ajalta. Vaikka lavassa oleva paikanninlaite vaihtuisi, lavan sijainti -historia säilyy. Historia -tietoa on mahdollista tutkia ajopäiväkirja -tyyppisesti sekä piste -historiana kartalla. Laitteet päivittävät liikkeestä harvoin joten ajohistoria ei ole korttelin -tarkka; lavojen ja konttien kohdalla painotetaan paristonkestoa. Lähtö -osoite ja saapumis -osoite saadaan tietysti ylös. Historiatietoa voidaan käyttää myös joissain tapauksissa kun lava oletetaan varastetuksi.

Yhteys

PQ-Team Oy

Kauppiaankatu 13,
00160 Helsinki,
FINLAND

+358 40 5285 182,
info@pqteam.fi

Kysy meiltä